Tréningy kompetencií

orientované na škálu komunikačných a sociálnych zručností („soft skills“), sú určené pre výkonných pracovníkov, odborníkov, talenty, začínajúcich manažérov a všetkým, ktorí chcú v svojej práci dosiahnuť profesionalitu, úspešnosť, želateľné výsledky, ale aj radosť a potešenie

Tréningy manažérskych kompetencií

orientované na rozvoj kompetencií manažérov strednej i vyššej úrovne, líniových vedúcich i vedúcich projektov

Rozvojové programy

špecifické, ucelené programy (krátkodobé i dlhodobé) určené na rozvoj vybraných kompetencií, „šité na mieru“ pre stredný i vyšší manažment, špecialistov, prirodzené tímy, či konkrétne cieľové skupiny

Tréningy kompetencií


Orientované na škálu komunikačných a sociálnych zručností („soft skills“), sú určené pre výkonných pracovníkov, odborníkov, talenty, začínajúcich manažérov a všetkým, ktorí chcú v svojej práci dosiahnuť profesionalitu, úspešnosť, želateľné výsledky, ale aj radosť a potešenie

Ponúkame tréningy v týchto oblastiach:

 • Komunikačné zručnosti
  asertivita, telefonická komunikácia, vedenie rôznych typov rozhovoru, efektívna sebaprezentácia
 • Interakčné zručnosti
  riešenie konfliktov a vyjednávanie, ako spolupracovať s rôznymi typmi ľudí, kontakt s klientov a konzultačné zručnosti
 • Obchodné zručnosti
  vedenie obchodného rozhovoru, obchodné vyjednávanie
 • Seba rozvoj a psychohygiena
  riadenie času, zvládanie stresu, prevencia pre vyhorením
 • Trénerské zručnosti
  T4T – tréning trénerov (modulový program)

Tréningy manažérskych kompetencií


 Orientované na rozvoj kompetencií manažérov strednej i vyššej úrovne, líniových vedúcich i vedúcich projektov

 •  Leadership
  cesta za víziou – ako získať ľudí pre idey
 • Vedenie ľudí a motivácia
  situačné vedenie, delegovanie, vedenie hodnotiacich rozhovorov, vedenie porád a stretnutí, riešenie konfliktov a vyjednávanie, vedenie tímov
 • Koučovanie
  vedenie k výkonnosti a rastu
 • Riadenie a zvládanie zmeny
  firemná kultúra, ako ju zmeniť a riadiť
 • LEAD (modulový program)

Rozvojové programy


 Špecifické, ucelené programy (krátkodobé i dlhodobé) určené na rozvoj vybraných kompetencií, „šité na mieru“ pre stredný i vyšší manažment, špecialistov, prirodzené tímy, či konkrétne cieľové skupiny

 • Tvorba a rozvoj tímu
  Teambuilding pre prirodzené tímy
 • Assessment a Development centrá
 • Rozvojové programy
  v nadväznosti na AD/DC
 • Program Mentor
 • Facilitácia rozvojových workshopov
 • „Open Space“ programy

© Copyright PSYCHOINT s.r.o., Created by DecodignSpaces GbR