Referencie

naši najvýznamnejši klienti

Alianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
ANF DATA spol. s r.o., Praha
CERAM ČAB, a.s.
Coca-Cola Beverages Slovakia, a.s.
ČSOB, a.s.
Dopravoprojekt, a.s.
Hengstler, s.r.o.
HUDSON Global Resources, s.r.o.
IPESOFT spol. s.r.o.
iSEC s.r.o., Brno
Ľudová banka, a.s.
MABONEX Slovakia, spol. s r.o.
Media In, s.r.o.
MOLEX SLOVAKIA, a.s.
Porsche Slovakia, s.r.o.
POTIFOB, s.r.o.
PPC Čab, a.s.
PROBUGAS a.s.
Siemens Program and System Engineering s.r.o.
SLOVAK TELECOM, a.s.
Slovenské telekomunikácie, a.s.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
SORIA and GREY, spol. s r.o.
SWH s.r.o.
Swedwood Slovakia spol. s r.o. (o.z. Spartan)
TNS AISA Slovakia, s.r.o.
VÚB, a.s.

a mnoho ďalších jednotlivcov (manažérov) –  klientov individuálneho koučingu a psychologického poradenstva

© Copyright PSYCHOINT s.r.o., Created by DecodignSpaces GbR