Náš tím

Tréneri, kouči a konzultanti

PhDr. Danka Babincová

 


Má psychologické a pedagogické vzdelanie. Pracovala  v Psychologickej poradni pre vysokoškolákov UK.  Absolvovala niekoľko zahraničných kurzov z oblasti facilitácie, riešenia konfliktov a mediácie. Kľúčovým bol tiež projekt Tréning trénerov manažmentu (UK) a získanie certifikátu International Advisor/Assessor (Thames Valey University, UK).  Má dlhoročné skúsenosti s tvorbou a realizáciou tréningových a rozvojových programov pre rôzne cieľové skupiny. Venuje sa tréningom z oblasti komunikácie, riešenia konfliktov, vyjednávania a leadershipu. Absolvovala dlhodobý výcvik v dynamickej psychoterapii, katatýmne imaginatívnej psychoterapii, terapii zameranej na riešenie, EMDR a psychotraumatológie. Momentálne sa špecializuje na témy osobného a profesného rozvoja, psychologické poradenstvo a psychoterapiu.

 

PhDr. Daniela Halašová

 


Má psychologické a pedagogické vzdelanie. Absolvovala 5 ročný Tréning trénerov manažmentu (UK), je držiteľkou Medzinárodného certifikátu v učení a rozvoji (UK) a certifikátu International Assessor/Advisor (Thames Valey University, UK) Má dlhoročné skúsenosti s tvorbou a realizáciou rozvojových a tréningových programov pre rôzne cieľové skupiny. Venuje sa najmä oblastiam posudzovania a rozvoja manažérskych kompetencií, AC/DC, leadershipu a rozvoju interpersonálnych zručností. V poslednom období pôsobí ako kouč a konzultant v projektoch efektívneho vedenia tímov a riadenia zmeny. Referencie má z pôsobenia vo výrobných a vývojových organizáciách, v neziskovom sektore a na inovatívnych školách.

 

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD

 


Má psychologické vzdelanie.  Absolvovala  dlhodobý dynamický psychoterapeutický výcvik, kurz individuálnej psychológie a poradenstva pod vedením Adlerian Child Care Center of  Columbia  S.C., (USA), ako aj krátkodobé kurzy komunikácie a asertívneho správania. Pôsobí na Katedre psychológie FiF UK, kde prednáša  Psychológiu osobnosti pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa. Venuje sa aj téme nezamestnanosti, najmä jej psychosociálnym aspektom. Je autorkou monografie Nezamestnanosť v psychologických súvislostiach (Psychoprof, 2011), ako aj mnohých publikácií v odborných časopisoch. Má dlhoročné skúsenosti z práce v projektoch tréningových a rozvojových programov pre rôzne cieľové skupiny, vedenie tréningového programu Outplacement pre prepúšťaných pracovníkov.

 

Doc. RNDr. Tibor Šipöcz, PhD

 


Pôsobil ako prednášateľ dlhé roky na MFFI UK v Bratislave. Potom prešiel na CUB,   Bratislava – pobočku  Open Business School, Open University, Milton Keynes (UK) ako tútor dištančného vzdelávania manažérov. Po absolvovaní Tréningu trénerov manažmentu v rokoch 1993 – 1999 získal certifikát International Advisor/Assessor (Thames Valey University, UK). Orientuje sa na manažérske vzdelávanie v oblasti soft skills – témam od základných komunikačných zručností až po nadstavbové moduly – obchodné a konzultačné zručnosti, manažment zmien. Pôsobí tiež ako kouč a konzultant. Referencie má najmä z dlhodobého pôsobenia pre IT firmy, banky i výrobné korporácie.

 

© Copyright PSYCHOINT s.r.o., Created by DecodignSpaces GbR