Intensify your potential

Vzdelávanie | Tréning a rozvoj | Koučing | Psychologické poradenstvo | Psychoterapia

Psychologické služby

Psychodiagnostika
Personálne poradenstvo
Psychologické poradenstvo
Psychoterapia

Koučing

„Resource-based“ koučing
Individuálny koučing
Tímový koučing
Skupinový koučing

Tréning a rozvoj

Tréningy kompetencií
Tréningy manažérskych kompetencií
Rozvojové programy

Od roku 2002 sa venujeme vzdelávaniu, tréningom, rozvoju „soft skills“ a manažérskych kompetencií pre jednotlivcov, tímy i organizácie.

Prinášame hlbší, psychologický pohľad do vnútorných i vonkajších zdrojov jednotlivcov, odhaľujeme zákonitosti fungovania vzájomných vzťahov v tímoch i väčších organizačných celkoch s cieľom dosahovania vyššej účinnosti, výkonnosti i spokojnosti našich klientov.

Máme skúsenosti s tvorbou a realizáciou firmených tréningových systémov, najmä v IT oblasti, ako aj rozvojovými programami šitými na mieru na rôzne funkčné pozície (manažéri, špecialisti, talenty) .

Orientujeme sa na identifikáciu a posúdenie potenciálu ľudí, či už na konrétne pracovné pozície (výberové Assessment centrum), možnosti ďalšieho rozvoja (Development centrum) alebo formou individuálneho, tímového či skupinového koučingu.

Od roku 2010 sme portfolio našich služieb rozšírili aj o psychologické poradenstvo a psychoterapiu – ako krátkodobú či dlhodobú pomoc pri zvládaní nepriaznivých príznakov v správaní a vnútornom prežívaní.

K našim klientom a ich projektom pristupujeme zodpovedným, partnerským a spolupracujúcim spôsobom, s dôsledným mapovaním ich očakávaní a potrieb tak, aby sme spoločne dosiahli požadované výsledky.

Najväčšiu radosť a spokojnosť nám prináša, ak sa nám v spolupráci s klientom podarí podnietiť či dosiahnuť zmenu, posun a rast v pozitívnom smere.

„Resource-based“ koučing

Chcete lepšie poznať Vaše osobnostné zdroje?
Zaujíma Vás ako môžete lepšie rozumieť sebe a druhým ľuďom?
Hľadáte spôsoby ako zlepšiť Vaše vzťahy s druhými?

© Copyright Psychoint s.r.o., Created by DecodignSpaces GbR